dược phẩm phúc tường, duoc pham phuc tuongthực phẩm dinh dưỡng moringa, thuc pham dinh duong moringa

Fudnoin

THÀNH PHẦN:

Olanzapin……………………………10mg

CHỈ ĐỊNH:

Tâm thần phân liệt & các loạn thần khác có các biểu hiện rõ rệt của các triệu chứng dương tính hoặc âm tính.

TRÌNH BÀY: Hộp/100 viên

NSX: Đông Nam

Từ khoá Google:
fudnoin